Putimov
Naposledy aktualizováno: 16.2.2011

 

     

Knihovna je umíst?na v budov?  bývalé školy.  

?tená?i si zde mohou vybrat  ze 740 knih vlastního fondu a tém?? z 800 knih zapůj?ených ze st?ediska knihovnických služeb v Pelh?imov?.